بسم الله الرحمن الرحیم … معتقدیم به کلماتی که مهم‌اند، کلماتی که اثر دارند. اثر کلمات ابدی است. هر کلمه ایده‌ای دارد. هر ایده تا ابد ماندگار است. هر کلمه روحی دارد که یا ذهن را خراش می‌دهد یا بازسازی می‌کند…

کلمات، نیرویی است برای روشن کردن دنیایی که پلیدها تاریکش می‌کنند…

از دانایی پرسیدند
وقتی تاریکی همه جا را بگیرد چه می‌کنید؟
گفت : خود را آتش زنم تا روشنایی ایجاد کنم

در ایام الله دهه فجر سال ۱۴۰۲ در کنار شما مومنین ، بنای رویارویی با قلم‌هایی داریم که هر ساعت بر طبل نا امیدی و گناه و زشتی می‌کوبند… در رسانه کلمات برای درک حقیقت می‌جنگیم …

و الله عز و جل فرمود :
حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید.
البقره ۴۲