برچسب: بسم الله

  • شروع کلمات

    بسم الله الرحمن الرحیم … معتقدیم به کلماتی که مهم‌اند، کلماتی که اثر دارند. اثر کلمات ابدی است. هر کلمه ایده‌ای دارد. هر ایده تا ابد ماندگار است. هر کلمه روحی دارد که یا ذهن را خراش می‌دهد یا بازسازی می‌کند… کلمات، نیرویی است برای روشن کردن دنیایی که پلیدها تاریکش می‌کنند… از دانایی پرسیدندوقتی…

    ادامه مطلب »