کلمات کارزارند…

همواره می توانید برای پیگیری اخبار و کلمات مهم کانال‌های شبکه کلمات در محیط رایان را پیگیری کنید

در کلمات ببینید ، بخوانید ، بشنوید

کلمات اثر ابدی دارند …

  • معتقدیم به کلماتی که مهم‌اند، کلماتی که اثر دارند. اثر کلمات ابدی است. هر کلمه ایده‌ای دارد. هر ایده تا ابد ماندگار است. هر کلمه روحی دارد که یا ذهن را خراش می‌دهد یا بازسازی می‌کند…
  • کلمات، نیرویی است برای روشن کردن دنیایی که پلیدها تاریکش می‌کنند…

براساس متن‌های مهم

  • وبگاه کلمات براساس متن‌های مهم و پایه‌ای نوشته می‌شود. کتاب‌های معتبر و جاودان ما …
  • کلمات براساس نظر فقهی مراجع شیعه نوشته می‌شود
  • در کلمات هر خبر و رویداد صحت سنجی می‌شود و دقیق ترین اطلاع رسانی برای مخاطبین انجام میشود

کلمات کارزارند…

  • در کلمات به مبانی و ایده های دشمنان اسلام حمله می‌کنیم …
  • میدان مبارزه با دشمنان اسلام در کلمات به وسعت هزار ساله سنت اسلامی است
  • رسانه کلمات برای بیشتر دیده شدن سخنان، شکیل و زیبا در محیط رایان و در بستر ایتا و تلگرام و بله ویراستی و توییتر حضور دارد…

حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید.

قرآن کریم – البقره ۴۲

خانواده کلمات

موضوعات مهمی که کلمات بیشتری دارند، یک وبگاه جداگانه خواهند داشت، برخی از آن‌ها به شرح زیر است…