دسته‌ها
پیامک

آنچه از شیخ لطف الله گلپایگانی آموختیم…

‏از شیخ لطف‌الله صافی گل‌پای‌گانی چه آموختم؟ این که جمهوری اسلامی با اسلام محمدی محاکات می‌شود و نه اسلام محمدی با جمهوری اسلامی…

از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

وجود داعشی ها در ایران قبل از سوریه و عراق

حجت الاسلام فاطمی صدر بزرگوار در یکی از مطالب کانالشون با نوشتن خاطره ای به جنایت های جنبش نجس ها ( منافقین سبز ) و حامیان شیطان میرحسین موسوی اشاره کردند. بخوانید :

از خط مقدم که به فراغت احتیاط نزدیک منطقه برمی‌گشتیم بساط خاطره گفتن پهن می‌شد. سن قاطبه‌ی پاس‌دارهای یکان تکاور لشکر هفده به جنگ با عراق قد نمی‌داد. خاطرات‌شان از درگیری با منافقین سبز در خیابان‌های طهران اما حتا در سوریه‌ی جنگ‌زده هنوز سهم‌ناک و نفس‌گیر بود…

https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

جنگ، جنگ است…

‏در مرحله‌ی تثبیت عملیات شکست حصر نبل و الزهراء رزمنده‌های لشکر قم در رتیان به بیرون کشیدن رزمنده‌های تیپ کازرون از محاصره‌ی مسلحین سلفی رفته بودند. در تاریک شب و روی جاده قمی‌ها کازرونی‌ها را زده و زخمی کرده بودند. جنگ، جنگ است…

از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

هواپیمای اوکراینی

‏ما ایمان‌مان به اسلام و انقلاب را روی هوا به دست نیاورده‌ییم که با افتادن یک هواپی‌ما پا در هوا بشویم…

‏آن هواپی‌ما مصداق معاصر پیراهن عثمان است. عثمانی‌های معاصر اکنون به خون‌خواهی آن خط‌شان را از علوی‌ها جدا کرده‌اند و به هم‌این زودی با اموی‌ها این‌هم‌آن شده‌اند؛ تفاوت تنها آن است که این خون‌خواهان نوعثمانی در بس‌یاری ریشو|چادری، جربزه‌ی رفتن روی جمل را ندارند…

از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

ابطال طلب ها با طلب ابطال انتخابات سال هشتادوهشت هویت یافتند و…

جریان ‎#ابطال‌طلب با طلب ابطال انتخابات سال هشتادوهشت هویت یافت و با طلب ابطال توان هسته‌یی و موشکی به توسعه تا دل اصول‌گراها رسید. قدری عمیق‌تر اما مراتبی از این جریان تا طلب ابطال اصل ولایت فقیه و تا طلب نفی شریعت و خلافت و امامت پیش رفته است…

#امریکوفیل_ها #امت_ابلیس_اکبر

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

آمریکا پرست های ایران پای منافع امام شان ( واشنگتن ) هستند

امریکوفیل‌های ایرانی به طور طبیعی در هر مذاکره‌یی میان ایران و امریکا پای منفعت امت و امام‌شان در واشنگتن می‌ایستند و این اگر تحصیل شود پای‌کوبان کف خیابان‌‌های طهران هستند…

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

لات تواب بود و بعدتر شهید

در خط آبادان رفیق شده بودیم. لات تواب بود و بعدتر شهید. پرسیدم: چه شد آمدید جبهه؟ گفت: طهران پای بساط قمار بودیم و آن دفعه سر جبهه رفتن ریختیم؛ باختیم. شیخ مهدی تعریف می‌کرد…

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

سال‌ها است با احمد شریف زاده بحث می‌کنم …

سال‌ها است با احمد شریف‌زاده بحث می‌کنم که راهی برای حذف ساز از مستند بیابد. دست کمش آن است که موضوع مستندهاش هیچ کدام میانه‌ی با ساز نداشته‌اند: از شیخ محمد تقی مصباح تا شیخ یحیا انصاری یا شیخ عبدالله جوادی. این اگر می‌شد کاری چون این زمستان یا حدیث سرو گونه‌یی درس اخلاق بود…

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

فرق فقیه با شهید چیست؟

فرق فقیه با شهید آن است که مدادش هست و نمی‌توان خونش را سودای ول‌انگاری و شل‌مذهبی کرد. این تمام دلیلی است که سردارهای خط استحسان با شیخ محمد تقی مصباح یزدی به سکوت و اسکات سپری می‌کنند و در باره‌ی حاج قاسم سلیمانی خیز روایت درشت را برداشته‌اند…

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om

دسته‌ها
پیامک

مستند آیت الله مصباح سال‌ها توقیف بود…

مستند آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی سال‌ها در سازمان رسانه‌یی اوج توقیف بود؛ به هم‌آن دلیل که در هم‌این سال‌ها سینمایی روز بلوا ساخته شد.‌ روایت مطلوب از معمم‌ها و متأله‌ها در آن سازمان و سائر سردارهای خط استحسان در سپاه آن یکی است و نه این زمستان…

برگرفته از کانال استاد فاطمی صدر
https://t.me/mmfs_om