برنامه اصلاح طلبان برای تجمع مقابل بیت رهبری

در جلسات احزاب بی‌دینِ اصلاح طلب پیرامون برگزاری تجمع مقابل بیت رهبری تصمیم‌گیری شده است. همزمان با گسترش تجمعات و اعتصابات فرهنگیان در اعتراض به مسایل معیشتی و عدم اجرای طرح رتبه‌بندی، جریانات اصلاح‌طلب نیز برای مدیریت این فضا وارد میدان شدند. براساس اخباری که از گفتگوهای میان سران یکی از احزاب تندرو جریان اصلاح … ادامه خواندن برنامه اصلاح طلبان برای تجمع مقابل بیت رهبری